21.06.2012.

GKE na Međunarodnoj konferenciji u oblasti ekonomike kulture u Kjotu, Japan

U periodu od 21-24. juna 2012. godine održana je 17. Međunarodna konferencija u oblasti ekonomike kulture na Univerzitetu Doshisha u Kjotu. Međunarodna konferencija u oblasti ekonomike kulture održava se svake dve godine u organizaciji Međunarodne asocijacije za ekonomiku kulture (Association of Cultural Economics International-ACEI) i posvećena je afirmaciji istraživanja u oblasti ekonomike kulture i njenoj primeni u praktičnim javnim politikama.

Na ovoj konferenciji izvršna direktorka H. Mikić  uzela je učešće na dve sesije. U radnom delu konferencije prezentovani su rezultati primene CEG© modela u merenju ekonomskih efekata kreativnog sektora u Srbiji i Finskoj.

Na UNESCO-UIS sesiji posvećenoj merenju ekonomskog dopinosa kulturnih industrija, izvršna direktorka GKE H. Mikić učestvovala je po pozivu, prezentujući rezultate studije posvećene analizi i proceni postojećih metodologija merenja ekonomskog doprinosa  kulturnih industrija koja je urađena za potrebe UNESCO-Instituta za statistiku iz Montreala u periodu 2011-2012. godine. Osim nje na panelu su učestvovali još Lydia Deloumeaux, UNESCO-Institut za statistiku, Montreal,  profesor David Throsby, Macquarie University, Sydney i Ryotaro Mihara, zamenik direktora Odeljenja za kreativne industrije pri Ministarstvu ekonomije, trgovine i industrije Japana.