09.07.2012.

GKE na VII Međunarodnoj konferenciji o kulturnoj politici u Barseloni

U periodu od 9-12. jula 2012. u organizaciji Centra za studije kulture, politike i društva (CECUPS) održana je u Barseloni VII Međunarodna konferencija o istraživanju u oblasti kulturne politike (VII The International Conference on Cultural Policy Research). Izvršna direktorka GKE H. Mikić na ovoj konferenciji  učestvovala je sa radom „Creative Industries and Public Policies in Serbia“  u kome su predstavljeni rezultati preliminarnog istraživanja uticaja javnih politika na razvoj kreativnih industrija u Srbiji.

Međunarodna konferencija o istraživanju u oblasti kulturne politike (ICCPR) ima za cilj promovisanje različitih istraživačkih tema u oblasti kulturne politike. Prva konferencija održana je u Bergenu, 1999. godine, sa ciljem uspostavljanja mreže istraživača u oblasti kulturne politike i na njoj je učestvovalo 140 istraživača iz 17 zemalja. Od tada svake druge godine održava se ICCPR konferencija, sa ciljem otvaranja novih istraživačkih tema u oblasti kulturne politike i  razvoja u oblasti akademskog istraživanja.