27.09.2012.

Kreativne industrije i inovacije: ka Kreativnoj Srbiji 2020

Kreativne industrije i inovacije vrlo su neistražena tema u našoj praksi, ali jako popularna u EU, naročito zemljama u kojima se kreativne industrije nalaze u višim fazama svoga razvoja. 24. septembra Ministarstvo privrede i finansija Republike Srbije organizovalo je okrugli sto u saradnji sa Evropskom komisijom-Direktoratom za industriju.

Cilj ovog susreta bio je razmena iskustva o mogućoj saradnji i uvid u stanje kreativnih industrija u Austriji i Srbiji. Izvršna direktorka GKE, mr Hristina Mikić u okviru ove ekspertske misije predstavila je stanje kreativne ekonomije u Srbiji, aktivnosti na projektu Kreativna Srbija, kao i potencijale kreativnih industrija, ali i slabosti koje je nepohodno minimizirati, kako bi kreativne industrije mogle ostvariti svoj puni razvojni potencijal u Srbiji.

Na okruglom stolu “Inovaciona politika za Zapadni Balkan i Tursku” učestvovali su Dr. Gertraud Leimüller predsednik Centra izvrsnosti za kreativnu privredu Austrije (Creativ wirtschaft austria), Daniel Stürzebecher šef programa međunarodnih klastera MFG Baden-Württemberg – državne inovaciona agencija za ICT i medije i Heike Fischer, projektni menadžer Intituta Steinbeis-Europa-Zentrum, a iz Srbije  članovi Grupe za kreativnu ekonomiju (izvršni direktor mr Hristina Mikić, i savetnik za lokalni i regionalni ekonomski razvoj i kreativnu ekonomiju mr Dejan Molnar),  Dizajn inkubator NOVA ISKRA (Marko Radenković),  IT klaster (Milan Šolaja), Klaster kreativnih industrija (Tatjana Kalezić) modna agencija Klik (Nenad Radujevic),  Belgrade Designe Week (Vesna Jelovac, Milica Novković), Balkankult fondacija (Dimitrije Vujadinović), Ideas & Innovations (Branislav Savić), Srpska filmska asocijacija (Ana Ilić, Milica Božanić).

Kako je cilj ove misije bio upoznavanje sa aktivnostima u Srbiji, razmena iskustava, upoznavanje sa dobrom praksom i istraživanje mogućnosti za saradnju i učešće u EU projektima, mr Hristina Mikić, izvršni direktor GKEDr. Gertraud Leimüller predsednik Centra izvrsnosti za kreativnu privredu Austrije imale su veoma interesantne prezentacije o postojećim projektnim aktivnostima u Srbiji i Austriji, kao i potencijalima inovacija u kreativnim industrijama.  Agendu sastanka i više informacija videti na http://www.creativwirtschaft.at/aktuelles/35547.