Privredna komora Srbije Udruzenje za kreativne industrije

Grupa za kreativnu ekonomiju

Privredna komora Srbije je nezavisna, savremena i odgovorna nebudžetska institucija, nacionalna asocijacija svih srpskih privrednika koja svoju tradiciju, iskustvo, znanje i stručnost stavlja u službu najboljeg interesa svojih članica i srpske privrede. Kreiranje prepoznatljivosti Srbije kao zemlje tržišne ekonomije, investicionih mogućnosti, otvorenih granica, spremne da se na konkurentan način uključi u evropske tokove naše je suštinsko opredeljenje. 

Vek i po tradicije komorskog sistema Srbije i razgranata komorska mreže koja obuhvata šesnaest regionalnih i dve pokrajinske komore, komoru grada i devet predstavništava u inostranstvu, garant su efikasne primene mehanizama podrške privredi i privrednicima kroz svoje delatnosti.

Udruženje za kreativne industrije nastalo je 2010. godine transformacijom Udruženja za grafičke delatnosti, izdavaštvo i audio-vizuelne industrije. Promena naziva Udruženja nije bila samo simboličkog karaktera kako bi se označila nova filozofija udruživanja kreativnih delatnosti, već i pragmatičnog karaktera, jer je udruženju pridodata i značajna oblast kreativne ekonomije, koja se odnosi na reklamnu industriju, velike oglašivače i dr.

Udruženje za kreativne industrije obuhvata sledeće grane: grafičku industriju, izdavačku industriju, diskografiju, knjižarstvo i distribuciju knjiga, kinematografiju (producente, distributere i prikazivače), radio-difuzne organizacije, oglašivače i agencije za tržištno komuniciranje.