Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

GalerijaZavodaZavod za proučavanje kulturnog razvitka je ustanova kulture koja se bavi naučnim, razvojnim i primenjenim istraživanjima, izradom studija i analiza u oblasti sociologije kulture i kulturne politike, prikupljajući informacije i dokumentaciju o kulturi, umetnosti i medijima u zemlji i inostranstvu. Zavod svoje programe valorizuje i verifikuje na domaćem i stranom tržištu.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka osnovala je Skupština Srbije Zakonom o osnivanju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka 1967. godine. Osnovan je usled potrebe da se kulturna politika planira i sprovodi stručno, efikasno i efektivno, te da se razvija naučna misao o kulturi u Srbiji. Uloga Zavoda ogleda se u proučavanju društvenih promena i nalaženju mogućnosti i oblika primene savremenih metoda rada i unapređivanja kulturnih delatnosti.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, kroz svoja istraživanja, dokumentacionu i izdavačku delatnost, doprinosi nacionalnoj kulturi u domenu proučavanja, čuvanja i prezentacije materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, na polju naučno-istraživačkog rada u kulturi i umetnosti, povezivanju kulture sa drugim resorima, kao i uspostavljanju saradnje  sa civilnim sektorom, te ranovmernijem kulturnom razvoju kroz pokretanje inicijativa za definisanje razvojnih planova u kulturi gradova u zemlji.

Tel: +381 11 2637 565
Fax: +381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

www.zaprokul.org.rs