06.11.2012.

I Forum kreativne ekonomije

Forum Kreativne Ekonomije održaće se od 5-7. novembra 2012. godine pod pokroviteljstvom Ambasade Australije u Beogradu koja će biti počasni gost i država  u fokusu ovogodišnjeg Foruma.

Prvi Forum kreativne ekonomije se sastoji od 3 sesije: “Država  u fokusu” – namenjena je predstavljanju države koja ima najuspešnije modele upravljanja kreativnim sektorom i bogato iskustvo u modeliranju efikasnih politika razvoja kreativnog sektora; “Međunarodne prakse”  namenjene su predstavljanju aktuelnih tema i ključnih pitanja sa kojima se susreću međunarodne organizacije, a koje su od značaja za dalji razvoj kreativnog sektora i sesija “Ka rešenjima u domenu javnih politika” namenjena preispitivanju ključnih pitanja razvoja nacionalnog kreativnog sektora.

“Država  u fokusu” prvog Foruma je Australija, koja je još pre 18 godina na eksplicitnom nivou prepoznala kreativne industrije kao moćno sredstvo društvenog i ekonomskog razvoja, i koja danas ima bogato iskustvo u dizajniranju javnih politika i programa koji su vodili stvaranju “Kreativne Australije” – otvorenom, jedinstvenom, živom, inovativnom i kreativnom društvu sa neograničenim potencijalima, najaktivnijem  u polju kulture i kreativnih industrija.  U okviru “Međunarodnih praksi” gost prvog Foruma kreativne ekonomije je UNESCO-UIS koji će predstaviti najnovije koncepte i fenomene sa kojima se suočavaju donosioci odluka, istraživači i svi oni koji se bave planiranjem ekonomskog razvoja i razvoja kulture, a koje uporište pronalaze u kreativnosti, stvaralaštvu i talentu u domenu kulture, nauke i obrazovanja. Poslednji deo foruma “Ka rešenjima u domenu javnih politika”  namenjen je diskusiji  na temu “Kultura i kreativne industrije u uslovima ekonomske krize” sa ciljem da se što jasnije sagledaju izazovi sa kojima se suočava kreativni sektor u uslovima ekonomske krize i prodiskutuju moguća rešenja.