06.11.2012.

Završen UNESCO UIS seminar o kulturnim industrijama

Grupa za kreativnu ekonomiju i UNESCO Institut za statistiku bili su domacini Regionalne sesije o kulturnoj raznolikosti, javnim politikama i kulturnim industrijama koja je 6. i 7 novembra 2011. održana u Privrednoj komori Srbije. O problematici kulturnih industrija govorili su Prof. dr David Throsby (Dejvid Trozbi) sa Macquarie Univerziteta iz Sidneja, Jose Pessoa (Žoze Pesoa), šef odeljenja za kulturu UNESCO Instituta za statistiku iz Montreala, dr Predrag Blagojević, savetnik iz Ministarstva kulture i inforimsanja Republike Srbije, mr Ivana Zečević, rukovodilac Grupe za medjunarodnu saradnju u Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, mr Miloš Milovanović, pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije, Bojana Subašić iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka,  mr Hristina Mikić, izvršni direktor Grupe za kreativnu ekonomiju, Beograd, dajući sugestije u kojim okvirima bi trebalo da se kreću javne politike kulturnog sektora kao i sva metodološka pitanja u vezi sa uspostavljanjem javnih politika zasnovanih na činjenicama. Gost seminara bila je i Njena ekselencija, dr Helena Studert, Ambasadorka Australije u Srbiji.

Razmatrana su pitanja vezana za pojam i definiciju kulture i kulturnih industrija. Posebno je istakunut značaj kulturne statistike, naročito kad je u pitanju njena primena u kulturnim i drugim javnim politikama. Zatim, date su smernice za istraživanja i upotrebu statističkih merenja kao instrumenta za donošenje odluka na policy nivou. U analiziranju tretmana kulture i kulturnih industrija i njenog trenutnog stanja u Srbiji i regionu, pored istaknutih govornika učestvovali su i mnogobrojni gosti, predstavnici opština, gradova, brojnih organizacija i institucija.

DSC00775-min

Jose Pessoa (Žoze Pesoa), šef odeljenje za kulturu UNESCO Instituta za statistiku je predstavio rad, istoriju i osnovne pravce delovanja UNESCO i program Instituta za statistiku. U tom kontekstu Pessoa je govorio o mogućim načinima merenja ekonomskog doprinosa kulture i kulturnih industrija. Tom prilikom akcenat je stavljen na promociju kulturne prozvodnje na svim nivoima, od lokalnog do globalnog, a istaknut je značaj statističkih podataka i komparativne statistike koje u mnogome olakšavaju uvid u kulturnu proizvodnju i analizu kulturnog sektora. Najveći deo sesije bio je posvećen UNESCO Okviru za kulturnu statistiku 2009, njegovim komponentama i elementima praktične implementacije. Potom se su se diskutovali rezultati projekta namenjenog merenju kulturne raznolikosti i indikaotrima koji su u te svrhte razvijeni od strane Instituta za statistiku. Pristuni učesnici su imali čast da saslušaju predavanje prof. dr David Throsby (Dejvid Trozbi) sa Macquarie Univerziteta iz Sidneja, vodećeg savetnika UNESCO, UNCTAD, Svetske banke u oblasti projekata ekonomike kulture, koji je ukazao na osnovne elemente razvoja i usvajanja Konvencije o kulturnoj raznolikosti, njene osnovne dimenzije, koncepte i elemente, kao i smisao održivog razvoja u svetlu konvencije o kulturnoj raznolikosti.

Na bogatu, neiskorišćenu bazu podataka prisutne je podsetila Bojana Subašić iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Uočeno je da opstanak kulture može obezbediti jedino njeno uključivanje u savremene ekonomske tokove, ali ne na način puke ekonomizacije i komercijalizacije, već naprotiv, osluškivanjem kulturnih potreba publike, a upotrebom  činjenica zasnovanih na sistematskim istraživanjima, od kojih jedan deo njih pokreće i sprovodi Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Subašić je istakla da iako postoji veliki broj statističkih podataka o kulturnim potrebama stanovništva koji su pritom potpuno besplatni, mali broj opština se odlučuje za njihovu upotrebu prilikom planiranja  kulturnog i ekonomskog razvoja. Dalje, minimalan je broj opština koje uopšte imaju kulturni plan razvoja, a čak i one koje pokušaju da ga implementiraju često bivaju sprečene usled političke nestabilnosti.

Kao gost UNESCO UIS sesije, Zoran Galić iz Vizarta, Banja Luka je ukazao na probleme filmske industrije u federaciji BiH, ali i predstavio projekat mapiranja filmske industrije u Republici Srpskoj podržan od strane UNECO Fonda za kulturni diverzitet u 2011.

O lokalnom ekonomskom razvoju i kulturnim industirjama govorila je mr Hristina Mikić direktor Grupe za kreativnu ekonomiju. Ona je istakla značaj kulturnih industrija u kontekstu brendiranja gradova i jačanja lokalne ekonomije.

Seminaru je prisustvovalo 65 učesnika iz lokalnih samouprava, istraživača i donosioca odluka koji se bave lokalnim ekonomskim i kulturnim razvojem, kao i gosti iz Regiona (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija itd).