19.11.2012.

GKE učestvovala u obeležavanju Globalne nedelje preduzetništva na UNESCO katedri za preduzetništvo

U cilju obeležavanja Globalne nedelje preduzetništva, UNESCO katedra za studije preduzetništva na Univerzitetu u Novom Sadu ovu manifestaciju obeležila je prigodnom konferencijom pod nazivom “Preduzetništvo u kreativnim industrijama” održanom 16. novembra 2012. godine. Među učesnicima konferencije bila je i gospodjica Mikić, izvršni direktor Grupe za kreativnu ekonomiju, sa izlaganjem o mogućnostima preduzetništva u kreativnoj ekonomiji.

“Globalna nedelja preduzetništva” je manifestacija koja se obeležava sa 35.000 događaja koji se dešavaju u istoj nedelji u 125 zemalja sveta. Ona je nastala kao kombinacija i širenje dve uspešne  inicijative, debitantske EntrepreneurshipWeek u SAD u 2007. godini i njene prethodnice, EnterpriseWeek u Velikoj Britaniji,  koja je prvi put održana 2004. godine na inicijativu tadašnjeg britanskog premijera Gordona  Browna. Na globalnom nivou inicijativa je lansirana 2008. godine sa ukupno uključenih 24.008 organizacija i planiralnih 33.846 aktivnosti.

Na konferenciji “Preduzetništvo u kreativnim industrijama” koja je održana u Novom Sadu 16. novembra centralna tema je bila afirmisanje preduzetništva u kreativnim industrijama. Medju govornicima našli su se: Hristina Mikić, direktor grupe za kreativnu ekonomiju, prof. dr Vojin Šenk, Marko Reba, dr Jelena Borocki.

Izvršni direktor Grupe za kreativnu ekonomiju, H. Mikić predstavila je genezu koncepta kreativne ekonomije, koje su dobre strane preduzetnika u kreativnim industrijama, kao i koja su to početna sredstva nepohodna da bi se započeo biznis u kreativnim industrijama.