08.02.2013.

“Biblitotekarstvo u kreativnoj ekonomiji” promocija temata Kultura i ekonomija u Narodnoj biblioteci Srbije

U Narodnoj biblioteci Srbije promovisan je temat Ekonomija i kultura. On se bavi ispitivanjem odnosa kulture i ekonomije iz ugla savremenih fenomena javnih politika, nauke i prakse. Temat je obljavljen u naučnom časopisu Čitalište koji izdaje Biblioteka Grada Pančeva. Učešće  u tematu svojim radovima dali su većinom članovi i saradnici Grupe za kreativnu ekonomiju: prof. dr Gojko Rikalović sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, mr Hristina Mikić, Škola modernog biznisa Beograd/izvršni direktor Grupe za kreativnu ekonomiju, mr Dejan Molnar sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Stevan Devetaković sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, dr Predrag Blagojević iz Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, dr Željko Vučković sa Pedagoškog fakulteta u Somboru i mr Borisav Knežević iz Uprave za javne nabavke Republike Srbije.

Prof. dr Stokić- Simončić, sa Filozofskog fakulteta i gl. urednik naučnog časopisa Čitalište naglasila je da “delimo uverenje da je tema kultura i ekonomija različita, ali da ova različitost doprinosi punoći bibliotekarstva, da unosi nova znanja i doprinosi upoznavanju sa novom terminologijom, kako bi svi oni koji rade u bibliotekama bili shvaćeni, čak i kada razmatraju pitanja izvan bibliotekarske struke.”

Temat Kultura i ekonomija može se preuzeti ovde

DSC01090