10.05.2013.

GKE predstavila u Sarajevu rezultate istraživanja kreativne ekonomije na Zapadnom Balkanu

Mirjana Rikalo istraživač GKE učestvovala je na Međunarodnoj konferenciji ekonomskih i socijalnih studija ICESoS 2013  (International Conference on Economic and Social Studies) održanoj u Sarajevu, 10 i 11. maja 2013. Konferenciju je organizovao International Burch University, Sarajevo, BiH. Na konferenciji su predstavljeni novi rezultati istrazivanja nastali u okviru projekta “Kreativna Srbija”. 

M. Rikalo je predstavila koautorski rad Towards regional market of creative industries and “creativisation“ of Western Balkans economy koji je nastao u okviru regionalne komponente projekta Kreativna ekonomija Srbije 2020, a bavi se ekonomskim potencijalima kreativnih industrija za socio-ekonomski razvoj Zapadnog Balkana i njegovog daljeg unapređenja kroz regonalnu saradnju. Rad je naišao na pozitivne reakcije i komentare, posebno iz razloga što su u njemu po prvi put predstavljeni aktuelni rezultati razvojnog doprinosa kreativnih industrija na prostoru Zapadnog Balkana i dati uporedni makroekonomski indikatori na osnovu kojih se mogu pratiti tendencije i dinamika razvoja kreativnih industrija na ovom prostoru. Rad predstavlja prvi korak ka intenziviranju istraživačkih aktivnosti GKE  u oblasti ispitivanja razvojnih potencijala na prostoru Zapadnog  Balkana.