Centar za politike i upravljanje

Centar za politike i upravljanje (CPU)  je think tank osnovan 2009. godine u Sarajevu sa ciljem da podržava održive razvojne procese u Bosni i Hercegovini stvarajući i zagovarajući napredne ekonomske i socijalne razvojne politike, evropske integracije i reformu javne uprave.

Misija CPU je da sprovodi visokokvalitetna, nezavisna istraživanja i da na osnovu tih istraživanja kreira inovativne i praktične preporuke za vladine institucije. Svojim djelovanjem CUP nastoji doprineti boljem razumevanju između vlasti i građana i ponuditi rešenja za trenutne socio-ekonomske izazove u državi.

Od 2013. godine, unutar socio-ekonomskih istraživanja i delovanja, CPU svoj rad usmerava i na oblast kreativnih industrija u BiH u cilju koherentnijeg i strateškog pristupa ovom sektoru, kao i njegovim potencijalima za razvoj domaće privrede.

U okviru programa „Put ka oporavku“, u oktobru 2013. godine, Centar je organizovao prvu konferenciju o Kreativnim industrijama u BiH pod nazivom „Uticaj kreativnih industrija na ekonomski razvoj BiH“. Cilj ove konferencije bio je da doprinese razvoju i oblikovanju te ideje, te promoviranju industrija vođenim kreativnošću.