04.10.2013.

GKE na skupu o problemima i perspektivama kreativnih industrija u Privrednoj komori Beograda

Privredna komora Beograda, Društvo ekonomista Beograda i Grupa za kreativnu ekonomiju bili su inicijatori stručnog skupa Problemi i perspektive razvoja kreativnih industrija u Beogradu održanog 4. oktobra 2013. u Privrednoj komori Beograda. Skup je bilo povod da se prodiskutuju problemi koji prate ovaj sektor, kao i mogući pravci njegovog razvoja…a na njoj su aktivno učešće uzeli članovi Grupe za kreativnu ekonomiju

Na skupu su učestvovali predstavnici akademske zajednice, državnih organa i predstavnici ovog sektora, članovi privredne komore Beograda. Medju glavnim panelistima učešće su uzeli prof. Gojko Rikalović, prof. dr Stevan Devetaković.

Članovi Grupe za kreativnu ekonomiju ukazali su na 4 ključne oblasti u kojima je neophodna reforma i koje su od ključnog značaja za dalji razvoj ovog sektora: modernizacija i reforma finansiranja kreativnih industrija, redefinisanje sistema podrške MSP i preduzetnika, digitalizacija i jačanje virtuelne kretivne ekonomije  i internacionalizacija i rast konkuretnosti i unapređenje kvaliteta ljudskih resursa. Oni su u diskusiji dali i svoje viđenje u kom pravcu treba ove oblasti reformisati i dalje razvijati, a na kraju skupa usledili su zaključci  u kom pravcu treba ove delatnosti podržati kroz komorski sistem na nivou Beograda.

Ova  aktivnost je prva u nizu koja Grupa za kreativnu ekonomiju planira da realizuje u partnerstvu sa Privrednom komorom Beograda i Društvom ekonomista Beograda.