20.10.2013.

GKE objavila publikaciju Kreativna Australija namenjenu afrimisanju novih modela razvoja kreativne ekonomije u Srbiji

U okviru projekta  Kreativna Australija u Srbiji sprovodi Grupa za kreativnu ekonomiju objavljena je publikacija Kreativna Australija: put u kreativno društvo i ekonomiju namenjena afirmisanju novih modela razvoja kreativne ekonomije u Srbiji….

Publikacija sadrži radove australijskih vodećih stručnjaka u ovoj oblasti prof. dr Margaret Seares, dr John Gardiner-Garden, prof. dr David Throsby, dr Mark Ryan, prof. dr Michael Keane i prof. dr Stuart Cunningham, kao i priloge domaćih vodećih autora prof.  G. Rikalović, mr H. Mikić i mr D. Molnar koji su pokušali da prikažu mogućnost primene australijskih modela razvoja kreativne ekonomije u Srbiji i da daju smernice za reformske procese u 5 ključnih oblasti presudnih za dalji razvoj kreativnog sektora.

Publikacija će poslužiti kao osnov za predstavljanje politika i modela podrške ovom sektoru u Australiju, diskusiju o rešenjima koja se mogu primeniti u Srbiji, kao i  organizaciju susreta sa relevantnim akterima na lokalnom nivou radi ispitivanja i mapiranja potencijala za razvoj kreativne ekonomije u pojedinim gradovima u Srbiji i produbljivanje saradnje sa relevantnim akterima australijske kreativne ekonomije, državne uprave  i profesionalnim i poslovnim udruženjima.

Publikacija Kreativna Australija: put u kreativno društvo i ekonomiju