25.10.2013.

GKE na prvoj konferenciji o kreativnim industrijama u Bosni i Hercegovini

U Sarajevu je 23. oktobra 2013. u organizaciji Centra za politike i upravljanje realizovana je prva konferencija o kreativnim industrijama u Bosni i Hercegovini “Put ka oporavku: uticaj kreativnih industrija na ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine”. U svojstvu uvodničara učešće na ovoj konferenciji uzela je H. Mikić izvršni direktor Grupe za kreativnu ekonomiju…

Imajući u vidu da je koncept kreativnih industrija još uvek neostvaren u Bosni i Hercegovini, a u clju koherentnog i strateškog pristupa BiH kreativnoj ekonomiji, kao i njenim potencijalima za razvoj domaće privrede (što podrazumeva mobilnost kreativaca, povećanje mogućnosti izvoza i konkurentnost), Centar za politike i upravljanje iz Sarajeva u okviru svog programa „Put ka oporavku“ organizuje prvu konferenciju o kreativnim industrijama u BiH. Cilj ove konferencije je da doprinese razvoju i oblikovanju te ideje, te promovisanju industrija vođenim kreativnošću.  Konferencija je okupila oko 100 domaćih i regionalnih profesionalaca iz različitih sektora ove grane ekonomije, dok su ključni koncepti i teme ove konferencije bili pregled stanja kreativnih industrija u Bosni i Hercegovini i demistifikacija novih i drugačijih trendova u ovom ekonomskom sektoru, povećanje vidljivosti kreativnog kapitala BiH, preispitivanje pozicije kreativnih industrija u BiH i njihovih potencijala za izvoz na regionalno i EU tržište, kao i mogućnosti za regionalnu saradnju i razvoj kreativne ekonomije na prostoru Zapadnog Balkana.

O potencijalima izvoza kreativnih proizvoda na EU tržišta govorila Anja Petek Mujačić izvršna direktorka agencije Bruketa&Žinić OM iz Hrvatske; Hazim Begagić diskutovao je o mobućnostima zapošljavanja i mobilnosti rada na EU tržištu.

H. Mikić direktor Grupe za kreativnu ekonomiju imala je izlaganje o potencijalima kreativne ekonomije na Zapadnom Balkanu i regionalnoj saradnji, kao i poziciji BiH u oblasti kreativnih industrija. Ovo je ujedno bila prilika za umrežavanje sa relevantnim akterima kreativnog sektora u regionu Zapadnog Balkana, što je jedan od osnovnih ciljeva rada Grupe. Za svaku pohvalu  je nastojanje relevantnih aktera BiH kreativnih industrija, a posebno Centra za razvoj politika i upravljanje, da po uzoru na projekat “Kreativna ekonomija Srbije” koji implementira Grupa za kreativnu ekonomiju, započnu prvo sveobuhvatno osnaživanje i zagovaranje kreativnih industrija u BiH, kao i činjenica da je posle “Kreativne ekonomije Srbije” na pomolu uspostavljanje projekta “Kreativna  ekonomija BiH”

Na konferenciji su još svoje izlaganje imali Kristina Delfin Kanceljak, advokat i stručnjak za zakone intelektualne svojine, kao i Ozren Kanceljak, direktor o.k. Communication consulting pridružujući se diskusiji o dostizanju EU standard a u oblasti zaštite intelektualne svojine.

Prezentacije sa konferencije mogu se preuzeti sa sajta Centra za politike i upravljanje.