Kreativna Srbija

Kreativna Srbija 2020 je projekat  započet 2011. godine, a na čijoj pripremi i mobiliizaciji partnera se radilo skoro godinu i po  dana. Namenjen je jačanju i institucionalizaciji javnih politika zasnovanih na činjenicama i unapređenju  i većoj vidljivosti kulture i kreativnih industrija kao faktora socio-ekonomskog razvoja.

 Osnovni cilj projekta Kreativna Srbija 2020 je da se postigne veća vidljivost kreativnih industrija i pozitivno utične na njihovu percepciju od strane javnih vlasti i ostalih relevantnih subjekata u pogledu njihove razvojne uloge.

Projekat je modularnog karaktera i sastoji se iz 3 komponente:

– mapiranje, analiza i procena resursa kreativne ekonomije na makroekonomskom planu;

– jačanje javnih politika zasnovanih na činjenicama;

– stvaranje uporedive regionalne statistike i indikatora putem kojih se može vršiti evaluacija i monitoring javnih politika;