04.02.2014.

Društvo ekonomista Beograda osnovalo sekciju za kreativnu ekonomiju

U petak 31. januara 2014. na sednici skupštine Društva ekonomista Beograda (DEB) usvojene izmene statuta kojim je osnovana Sekcija za kreativnu ekonomiju. Sekcija će se ubuduće intenzivno baviti pitanjima razvoja kreativne ekonomije u Beogradu i saradjivati sa ostalim profesionalnim udruženjima u ovoj oblasti na medjunarodom nivou, prvenstveno Medjunarodnom asocijacijom ekonomista u kulturi. 

Društvo ekonomista Beograda (DEB) je strukovno društvo u oblasti ekonomske nauke i prakse koje okuplja sve one koji učestvuju u poslovnom životu Grada Beograda. Pravni je sledbenik prvog Udruženja ekonomista Beograda iz 1932 godine. Društvo je u svojoj dugogodišnjoj istoriji postojanja radilo na afirmaciji mladih ekonomista, davalo podršku procesima odlučivanja na nivou Beograda i afirmisalo naučni pristup u praksi.

Značajan aspekt rada DEB je i saradnja sa organizacijama koje imaju slične ciljeve i misiju, kao što su Naučno društvo ekonomista Srbije i Savez ekonomista Srbije, Privredna komora Beograda, Sekretarijat za privredu Beograda, Grupom za kreativnu ekonomiju i dr. Do sada  je rad DEB bio organizovan u 7 sekcija. Na poslednjoj skupštini DEB 31.01.2014. osnovana je i Sekcija za kreativnu ekonomiju, prva u našoj zemlji, a i u regionu koja će se baviti pitanjima razvoja kreativne ekonomije.