15.02.2014.

GKE na sastanku regionalnog ekspertskog tima Saveta Evrope za kulturno nasleđe

<>U Savetu Evrope 11. i 12. februara 2014. održan sastanak regionalne ekspertske grupe LPII Saveta Evrope koja će se baviti pripremom investicionih projekata u oblasti kulturnog nasleđa na teritoriji Hrvatske, Srbije, Albanije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a u cilju efikasnije i kvalitetnije rehabilitacije kulturnog nasleđa, kao i njegovog finansiranja. 

<>Na sastanku i radionici su prisustvovali predstavnici pomenutih zemalja, kao i predstavnici Međunarodnog ekspertskog tima Saveta Evrope u ovoj oblasti,  Nancy McGRATH, John BAGULEY i David JOHNSON koji su predstavili glavne izazove i metodologiju pripreme investicionih projekata rehabilitacije kulturnog nasleđa, kao i moguće odgovore na ove izazove. Cilj regionalne ekspertske grupe je da pomaže profesionalcima u oblasti kulturnog nasleđa na razvoju projekata rehabilitacije i pripremi strategije njihovog finansiranja. U radU ove ekspertske grupe uključena je H. Mikić izvršni direktor Grupe za kreativnu ekonomiju.