Zavod za kulturu Vojvodine

Zavod za kulturu Vojvodine je osnovan 2003. godine odlukom Skupštine AP Vojvodine sa ciljem da neguje i promoviše savremene kulturne strategije, istražuje mogućnosti primene i razvoja novih kulturnih modela u Vojvodini, umrežava postojeće institucije kulture i afirmiše multikulturalnost kao privilegiju našeg konteksta.

Programski koncept Zavoda za kultruru Vojvodine podrazumeva naučna, stručna, razvojna i primenjena istraživanja u oblasti kulture ali i stimulisanje savremene umetničke produkcije u Vojvodini putem realizovanja projekata koji obuhvataju menadžment u kulturi, kulturnu produkciju, kulturni turizam, organizovanje kulturno-umetničkih događanja, prezentacije, informaciono-dokumentacione delatnosti, nove medije, stručna usavršavanja i obrazovanje u kulturi i umetnosti.

Zajednička odrednica dosadašnjih i planiranih projekata Zavoda za kulturu Vojvodine je usmerenost ka razvojnim, kako naučnim tako i kreativnim strategijama, koje profilišu kulturni identitet Vojvodine. Zavod za kulturu Vojvodine poseduje svoju umetničku galeriju – Most, stožer je mreže kulturnih centara u Vojvodini, poseduje svoju bazu podataka o svim kulturnim manifestacijama i institucijama kulture u Vojvodini.