07.04.2014.

U novom broju Maneka objavljena GKE analiza finansiranja kulture u Srbiji

U novom broju časopisa nezavisne kulturne scene MANEK – objavljen tekst GKE o finansiranju kulture u Srbiji. Ceo broj posvećen je aktuelnim pitanjima ekonomike kulture u Srbiji – finansiranju kulture na republičkom nivou, ispitivanju odnosa javnog i privatnog u finansiranju kulture, održivosti i transparentnosti gradskog finansiranja. 

Kroz sve tekstove povlači se zajednička nit – marginalizovanje civilnog sektora u kulturi i činjenica da polarizovanje kulturne scene vodi ka njenom celokupnom odumiranju.

U ovom broju casopisa MANEK, pored direktorke GKE H. Mikić svoje viđenje pomenute problematike dali su P. Cvetičanin koji analizira odnos države prema civilnom sektoru, Vesna Ćorić-Erić koja daje analizu mera poreske politike, Ema Dauling koja piše o nevladinom sektoru u krizi, M. Cvetković koja daje genezu stvaranja institucija kulture u Srbiji na osnovu građanskih inicijativa i M. Miletić koji analizira gradsku kulturnu politiku i materijalni položaj kreativaca. 

Novi broja MANEK-a možete preuzeti ovde.