14.04.2014.

GKE podržala osnivanje Saveta za razvoj kreativne industrije Privredne komore Srbije

Privredna komora Srbije (PKS) osvala je Savet za razvoj kreativne industrije koji će definisati strateške smernice razvoja kreativnih industrija i njihovog povezivanja sa drugim granama privrede radi unapređenja konkurentnosti cele srpske ekonomije. Direktor GKE, H. Mikić imenovana je za člana ovog Saveta. Ona je na osnivačkoj sednici navela da je Privredna komora Srbija pružila podršku izradi prve studije mapiranja kreativnih industrija koja je sprovedena 2005. godine u okviru projekta Britanskog Saveta, a kojom je rukovodila H. Mikić direktorka GKE  i koja je bila inicijalni podstrek za dalje afirmisanje ovog sektora. Zatim je ukazala da je komora bila partner Grupi za kreativnu ekonomiju u organizaciji prvog Foruma kreativne ekonomije 2012. godine, kao i da je na inicijativu Grupe za kreativnu ekonomiju Privredna komora pokrenula proces izmene naziva same grupacije koja je do 2011. godine nosila naziv grupacija za grafičke i štamparske delatnosti u Grupaciju za kreativnu industriju. Ona se osvrnula i na učešće  predstavnika Privredne komore Srbije u dva radna tela pri Ministarstvu kulture i informisanja, koja su se bavila ovim sektorom u periodu 2010-2012.

Sastanku u PKS prisustvovali su: Hristina Mikic, direktor Grupe za kreativnu ekonomiju, Veran Matić, član UO PKS, Miša Lukić, predsednik UO marketinške agencije Lio Barnet, Bojan Joksimović, generalni direktor marketinške agencije Luna/TBWA, Uglješa Vrcelj, osnivač kreativne agencije Superdot, Anđelka Vlaisavljević, filmski producent,  direktor i vlasnik „Work in Progress“, Dragan Bjelogrlić, glumac, režiser i filmski producent, Duško Filipovski, arhitekta, Saša Jakšić, predstavnik muzičke produkcije Grand, Ivan Petrović predstavnik festivala „EXIT“, Zoran Simjanović, kompozitor, Neven Tubić, predstavnik Microsoft Razvojnog centra Beograd, Ljubiša Vuletić, ekspert u oblasti grafičke industrije, Aleksandar Jerkov, direktor Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“, Branka Totić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije, Jasmina Mitrović Marić, predsednik Upravnog odbora A.D. Politika, savetnik predsednika Srbije, Žarko Malinović i Aleksandra Stanarević, savetnici predsednika PKS.

Foto: Privredna komora Srbije