Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

biz-art-2

Sekretarijat za kuturu i javno informisanje AP Vojvodine koordinira izradu opštih akata i drugih propisa iz oblasti kulture i učestvuje u njihovoj izradi.  Sekretarijat obavlja poslove utvrđivanja potreba i interesa građana na teritoriji AP Vojvodine u oblasti kulture i obezbeđuje sredstva za njihovo ostvarivanje,  uređuje potrebe i interes u oblasti kulture nacionalnih manjina i obezbeđuje sredstva za njihovo ostvarivanje; osniva arhive, muzeje, biblioteke, pozorišta, zavode i druge ustanove u oblasti kulture; utvrđuje Program kulturnog razvoja AP Vojvodine, u skladu sa Strategijom kulturnog razvoja Republike Srbije; predlaže deo Strategije kulturnog razvoja Republike Srbije za teritoriju AP Vojvodine; utvrđuje nagrade i uređuje način i postupak njihove dodele za podsticaj kulturnog stvaralaštva u pojedinim oblastima kulture, odnosno za poseban doprinos u oblasti kulturnog stvaralaštva; ostvaruje međuregionalnu saradnju u oblasti kulture na projektima od interesa za razvoj kulture na teritoriji AP Vojvodine; obezbeđuje sredstva za rad, investiciono i tekuće održavanje i opremanje, odnosno programe drugih ustanova i organizacija čiji osnivač nije AP Vojvodina, a doprinose razvoju kulture i umetnosti u AP Vojvodini, ili obezbeđuju razvoj kulture pripadnika nacionalnih manjina na osnovu posebne odluke kojom se utvrđuju merila, kriterijumi i postupak dodele tih sredstava.

  • Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
  • Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad
  • Telefon: +381 (0)21 487 4200; Telefax: +381 (0)21 456 082;
  • http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/