Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

Vlada NR Srbije je 25. juna 1947. godine osnovala Zavod za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture Narodne Republike Srbije (prvi direktor književnik Milorad Panić Surep). Naziv je promenjen 1960. u Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd, a 1971. mu je pripojen Jugoslovenski (ranije Savezni) institut za zaštitu spomenika kulture.

Prvo sedište Zavoda bio je Konak kneginje Ljubice, a prvi direktor Milorad Panić-Surep. Naziv ustanove promenjen je 1960. god. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture centralna je ustanova za zaštitu kulturnih dobara, koja se bavi zaštitom, vrednovanjem i konzervacijom kulturnih dobara od izuzetnog značaja.  Od 2010. godine Republički zavod za zaštitu spomenika kulture je nacionalni koordinator programa Ljubljanski proces II za Srbiju fokusiranim na unapređenje institucionalnih kapaciteta u oblasti zaštite koji sprovodi Savet Evrope/EU.