Srpska filmska asocijacija

Srpska filmska asocijacija je nezavisno, neprofitno, profesionalno udruženje koje okuplja više od 80 članova iz redova filmskih studija, producentskih kuća, freelancer-a, saradnika i pružalaca usluga koji na bilo koji način učestvuju u proizvodnji i promociji filmova.


Od 2009. godine, kada je osnovana po ugledu na tzv. filmske komisije kojih danas u svetu ima preko 300, SFA radi na tome da strani filmski projekti koriste srpske lokacije, usluge, opremu i ekipe, i time doprinese stvaranju novih radnih mesta u Srbiji.

Srpska filmska asocijacija je jedini „film commission“ u celom regionu jugoistočne Evrope, i član je Međunarodne asocijacije filmskih komisija AFCI (Association of Film Commissioners International) i član evropske asocijacije filmskih komisija EUFCN. Izvrsna direktorka Srpske filmske asocijacije Ana Ilic član je upravnog odbora AFCI.

Srpska filmska asocijacija,

Vlajkovićeva 18, 11000 Beograd
Web: www.filminserbia.com