07.10.2014.

Objavljen zbornik “Nasleđe za razvoj” Saveta Evrope u čijoj izradi su učestvovali članovi GKE

Nedavno je objavljen zbornik radova “Nasleđe za razvoj: nove vizije i percepcije kulturnog nasleđa u SEE kroz Ljubljanski proces” u čijoj izradi su učestvovali članovi Grupe za kreativnu ekonomiju. Publikacija je izašla u okviru edicije Evropsko kulturno nasleđe, Saveta Evrope, koji je ujedno i izdavač ove knjige, a njeni urednici su bili  mr H. Mikić direktor Grupe i prof. dr G. Rikalović sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu…

Ova knjiga obuhvata analizu kulturnih politika u oblasti nasleđa u 8 zemalja Jugoistočne Evrope (Srbija, Albanija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Rumunija i Bugarska) u poslednjih 10 godina, kao i efekte Ljubljanskog procesa (jedinog sistemskog programa u ovom regionu namenjenog nasleđu) na unapređenje javnog okvira za razvoj nasleđa u ovim zemljama. Zbornik radova je nastao kao rezultata jačanja regionalne saradnje u oblasti ekonomike kulture i studija javnih politika i u njoj su predstavljeni osnovni indikatori za praćenje razvoja u oblasti politike nasleđa.

Da li ste znali koliko se izdvaja za kulturno nasleđe u Srbiji? Koji su najveći problemi finansiranja nasleđa u Jugoistočnoj Evropi? Kako izgleda sistem upravljanja kulturnim nasleđem u Rumuniji? Koja savetodavna tela postoje u Bugarskoj? Kako izgledaju komparativni indikatori za praćenje napretka u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u JIE?  Ko su najveći finansijeri projekata zaštite kulturnog nasleđa u Jugo-Istočnoj Evropi? Da li je turizam jedini način ekonomske valorizacije nasledja? Koje su mogućnosti valorizacije nasleđa kroz kreativne industrije? 

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja o politici kulturnog nasleđa u JIE možete naći u knjizi koja je dostupna na web prezentaciji Saveta Evrope.