Biz&Art: ka održivim partnerstvima privrede i kulture

Projekat Biz&Art: ka održivim partnerstvima privrede i kulture posvećen je afirmisanju novih modela saradnje između biznisa i umetnosti. Saradnja između biznis i umetnosti danas poprima nove vizure. Više se ne govori samo o društveno odgovornom poslovanju kompanija kroz podršku umetničkim projektima, već to postaje nova filozofija poslovanja kompanija. Ulaganje u kreativnost i umetničke projekte uvećava reputacioni kapital kompanija, a saradnja na umetničkim projektima povećava njihov inovacioni kapacitet. 


Biz Art 3

Kultura nije više specifično polje ili sfera društvenog života, već se sada može naći u svemu oko nas, od urbanog prostora i komunikacionih proizvoda do opšte komercijalne robe. Kreativna ekonomija upravo ističe sve veći značaj kulturalizacije poslovnih struktura, kako bi se uspešno integrisala estetika u proizvodna dobra i usluge. Sposobnost kompanije, regiona i nacija da izvuku ekonomsku dodatu vrednost iz kulture i kreativnosti postala je važan faktor ekonomskog uspeha i konkurentnosti svake kompanije. Da bi se ovo postiglo, neophodno je uspostaviti širu povezanost privrede i umetnosti, kako bi umetnost postala izvor dodate vrednosti u poslovnim procesima i stvaranju proizvoda. U kreatvnoj ekonomiji kompanije se ne takmiče na nivou troškova, već jedinstvenosti proizvoda i usluga koje isporučuju na tržištu. Stoga je proces sofistikacije poslovne strategije centralno pitanje unapređenja konkurentnosti korporativnog sektora kroz ulaganje u umetnost.

Programske aktivnosti: 

1. izrada publikacije “Biz&Art: ka održivim partnerstvima privrede i kulture” koja treba da pomogne podizanju javne svesti o Biz&Art saradnji sa primerima postojeće prakse saradnje kulture i privrede iz ugla privatnog, neprofitnog i korporacijskog sektora. 

2. organizacija instruktivnog seminara “Saradnja biznisa i umetnosti u kreativnoj ekonomiji” o izazovima i mogućnostima saradnje  kulture i privrede, kao i pravcima bolje integracije umetničkih projekata u poslovne strategije kompanija.  

3. Analiza poslovnih modela investiranja u umetničke projekte, izrada profila novih art filantropa i njihova prezentacija u vidu Biz&Art direktorijuma.

4. Izrada priručnika za kreiranje projekata Biz&Art saradnje i upoznavanje sa svim pravnim, ekonomskim i drugim specifičnostima ovakvih projekata iz ugla kulture i privrede.

5. Pokretanje Biz&Art laboratorije – programa umrežavanja i razmene znanja za predstavnike kulturnog i predstavnike privrednog sektora kako bi se upoznali sa novim modelima saradnje privrede i umetnosti i stekli napredne veštine za kreiranje ovakvih projekata. 

Partneri i pokrovitelji projekta: 

skgo