Kreativni gradovi i opštine Srbije

Mreža kreativnih gradova i opština Srbije: jačanje lokalnih i regionalnih institucionalnih kapaciteta za podršku kreativnim industrijama bavi se podizanjem kapaciteta lokalnih samouprava i okruga i izgradnjom institucionalnih resursa za podršku razvoju kreativnih industrija i raznolikosti kulturnih izraza. Projekat je posvećen edukaciji, profesionalizaciji i umrežavanju zainteresovanih strana u oblasti razvoja i implementacije politika i mera podrške razvoju kreativnih industrija, kao i mobilizaciji finansijskih sredstava za njihovu realizaciju. Posebni aspekt projekta je lokalizacija cijeva održivog razvoja (Agenda 2030) kroz temu kreativnih industrija: SDG#16 - mir, stabilnost i jake institucije  i SDG#17 - partnerstvom do održivog razvoja, narčito pod ciljeva: 16.7 Osigurati odgovorno, inkluzivno, participativno i reprezentativno donošenje odluka na svim nivoima, 16.6 Razviti delotvorne, odgovorne i transparentne institucije na svim nivoima i 17.9 - unapređenje kapaciteta za sprovodjenje ciljeva održivog razvoja  i 17.17 - ohrabriti i promovisati efikasna javna, javno - privatna i partnerstva sa civilnim sektorom i kreirati nove strategije partnerstva. 

Projekat se realizuje na teritoriji Pirotskog, Nišavskog i Topličkog okruga, a njegovi glavni korisnici su predstavnici javne uprave, civilnog sektora, kreativni preduzetnici, umetnici i predstavnici ustanova u kulturi. Projektom će se razviti set usluga za Regionalnu razvojnu agenciju JUG iz Niša i ona će se osposobiti da pruža inovativne usluge lokalnim samoupravama u izradi i implementaciji programa i projekata za razvoj kreativnih industrija i mobilizaciji finansijskih sredstava za njihovu realizaciju. Kreiranje nove metodologije mapiranja, valorizacije i strateškog pristupa razvoju kulturnih industrija na lokalnom nivou, realizovaće se kroz ekspertsko facilitiranje strateškog planiranja razvoja kreativnih industrija i izradu prvog programa za razvoj kreativnih industrija na teritoriji opštine Pirot. Model rada, standardi valorizacije razvojnog potencijala kulturnih industrija i koncept razvoja kulturnih industrija Pirota poslužiće kao ogledni model ostalim opštinama. 

Projektne aktivnosti  su:


-   Izrada Agende razvoja kulturnih i kreativnih industrija opštine Pirot i njena promocija;

- Izrada priručnika za planiranje razvoja kreativnih industrija na lokalnom nivou, smernica za valorizaciju razvojnog potencijala kulturnih industrija i standarda za stvaranje poslovnog okruženja naklonjenog kreativnim industrijama, promocija;

-    Kreiranje inovativnih usluga tehničke podrške i edukacije koje će u budućnosti Regionalna razvojna agencija JUG moći da pruža lokalnim samoupravama u razvoju kreativne ekonomije i mobilizaciji finansijskih sredstava za ovu namenu;

- Edukacija i osposobljavanje predstavnika 15 opština Pirotskog, Nišavskog i Topličkog okruga za valorizaciju razvojnog potencijala kulturnih industrija na sopstvenoj teritoriji, kreiranje programa podrške lokalnoj kreativnoj ekonomiji, podsticanje kreativnog preduzetništva, saradnju sa privatnim i civilnim sektorom, unapređenje tržišta rada u kreativnim industrijama, razvoj teritorijalnog marketinga baziranog na resursima kreativnog sektora i privlačenje investicija u lokalnu kreativnu ekonomiju; 

- Promocija koncepata, strandarda  i strateških pristupa za razvoj lokalne kreativne ekonomije; umrežavanje sa donatorima i drugim zainteresovanim stranama; 

-   Završna međunarodna konferencija 3. Forum kreativne ekonomije (2016).

Projekat podržali: Uneskov Fond za kulturu raznolikost i Ministarstvo kulture i informisanja.