Škola kreativne ekonomije

Škola kreativne ekonomije osmišljena je kao program saradnje i razmene multidiscipliranih znanja iz oblasti razvoja kreativne ekonomije, kојa treba da omoguće integraciju kulture i kreativnih industrija u planiranje i oblikovanje razvojnih procesa i formira eduktivne alate u ovoj oblasti.

Škola funkcioniše kao kreativna laboratorija za transfer znanja, putem koje se prenose najnovija teorijska i stručna saznanja u oblasti kreativne ekonomije, kao i domaća i međunarodna iskustva iz prakse. Namenjena je profesionalnom usavršavanju zainteresovanih strana koje učestvuju u planiranju, razvoju i podsticanju kreativne ekonomije na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Škola je osnovana sa ciljem da podiže nivo stručnosti i profesionalnih standarada u kreativnom sektoru, ali podjednako i u javnoj administraciji i svim ostalim sferama značajnim za razvoj kreativne ekonomije. Timovi sastavljeni od stručnjaka različitih profila istražuju 2 nedelje određeni aspekt kreativne ekonomije i rade na konkretnim projektnim idejama zadatim od strane direktora i ko-mentora Škole.

I Međunarodna škola kreativne ekonomije “Kulturno nasleđe i kreativne industrije: otkrivanje novih kreativnih žarišta” (31.05.2015-12.06.2015) realizovana je u saradnji sa Školom za dizajn, Univerziteta u Pensilvaniji (SAD) // direktor Škole: Donovan Rypkema, predavač sa Škole za dizajn, Univezitet u Pensilvaniji (SAD) i Hristina Mikić, direktor Grupe za kreativnu ekonomiju (SRB) // Utisci učesnika Škole

II Škola kreativne ekonomije “Lokalni razvoj i kreativne industrije” (24.03-21.04.2016) realizovana je u sklopu projekta “Kreativni gradovi i opštine Srbije” // direktori Škole: prof. David Throby Macquarie Univerzitet Sidnej (AU) i Hristina Mikić, Grupa za kreativnu ekonomiju (SRB) // Utisci učesnika Škole