NVO Žene Juga

Žene Juga je nevadina organizacija koja se bavi promovisanjem ženskih i ljudskih prava, kao i ženskim preduzetništvom. Okuplja oko 40 članica uglavnom iz Južne Srbije. Ciljevi udruženja su unapređenje zaštite i promocija ljudskih prava, informisanje, edukacija građana o značaju poštovanja ljudskih prava, aktivnosti na rehabilitaciji i osnaživanju ugroženih, marginalizovanih i zapostavljenih društvenih grupa kao i javno zalaganje za unapređenje navika u svim segmentima društva u skladu sa modernim evropskim zakonodavstvom i iskustvom.