Intercultura Consult

5Intercultura Consult® je međunarodna organizacija aktivna u oblasti međunarodne kulturne saradnje. Od 2004. godine sarađuje sa privatnim i javnim orgnizacijama, kao i nezavisnom kulturnom scenom, profesionalcima iz kreativnog sektora, timovima i mrežama iz Bugarske i Evrope.

Intercultura Consult® promoviše kulturu i umetnost i predstavlja prvu konsultantsku kuću u Bugarskoj spcijalizovanu za kreiranje razvojnih projekata u oblasti kulturnog sektora.

Intercultura Consult® je partner i domaćin međunarodnih i interkulturalnih projekata. Organizacija posluje u 3 oblasti: izgradnja kapaciteta (uključujući personalni razvoj), međunarodna saradnja i kulturni menadžment.