KIC Pralipe

1

KIC Prapile su nevladina orgnizacija iz Pirota koja se bavi promvisanjem i unapređenjem romske kulture i prava. Osnovana je 2001. godine. Članovi ove organizacije žele da svojim radom doprinesu osnaživanju romske populacije i stvaranju uslova za integraciju Roma u društvenu zajednicu. Njhove glavne aktivnosti su edukacija romske dece i omladine, rad na bržem zapošljavanju romske zajednice, očuvanje romske kulture i tradicije.

KIC Pralipe je osnovao Razvojno obrazovni centar 1. avgusta 2002 godine u saradnji sa Društvom za unapređivanje romskih naselja, UNICEF-om, nemačkom vladinom organizacijom THV i lokalnom samoupravom. Ciljevi obrazovnog centra su priprema dece za školu, kompenzatorni program za školsku decu, podizanje nivoa znanja jezika nastave i integracija romske dece u zajednicu.

  • KIC Pralipe
  • Jevrejska 8/1, Pirot
  • 010 331053