19.12.2015.

Priručnik “Kulturno nasleđe & kreativne industrije” predstavljen u SKGO mrezi za LER

Decembarski sastanak Mreže za lokalni ekonomski razvoj Stalne konferencije opština i gradova (SKGO) bio je posvećen temi “Kulturno nasleđe u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja”. Više od 80 učesnika iz različitih lokalnih samouprava upoznali su se sa metodologijama iz priručnika “Kulturno nasleđe i kreativne industrije: vodič za održivo upravljanje kulturnim dobrima” čiji je izdavač Grupa za kreativnu ekonomiju i “Biznis plan za rehabilitaciju kulturnih dobrara” (Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Beograd 2014) kao standardnim upravljačkim alatima koji mogu da pomognu opštinskim službama da lakše upravljanju resursima nasleđa i obezbede finansiranje projekata u ovoj oblasti.

Na seminaru su govorili Hristina Mikić direktor Grupe za kreativnu ekonomiju, Estela Radonjić Živkov iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Ljiljana Čerović iz Turističke organizacije Srbije, Slavica Vujović, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Dušica Janjušević iz odeljenje za urbanizam Sremski Karlovci, Iskra Maksimović direktor JP Tvrđava Golubac.

1a

 Kulturno nasledje i kreativne industrije

Videti više o sastanku na sajtu Stalne konferencije gradova i opština.