29.01.2016.

Novo izdanje “Lokalni razvoj & kulturne industrije”

U cilju podizanja kapaciteta lokalnih samouprava za bolje planiranje razvoja lokalne kreativne ekonomije pripremili smo priručnik “Lokalni razvoj & kulturne industrije”. Ovaj priručnik integriše perspektivu lokalnog planiranja sa specifičnostima kulturnih i kreativnih industrija. On se bazira na duhu, načelima i smernicama Uneskove Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza (2005) i adaptira ih u diskurs planiranja i upravljanja lokalnim ekonomskim i kulturnim razvojem. Namenjen je širem krugu zainteresovanih strana koje direktno i indirektno učestvuju (ili mogu učestvovati) u ovim procesima. Njegova osnovna svrha je da omogući celovitiju i kvalitetniju zaštitu i unapređenje raznolikosti kulturnih izraza i uspostavi balans između njihove kulturne funkcije i ekonomske valorizacije.

Priručnik možete preuzeti ovde.