30.03.2016.

Profesor David Throsby u poseti Felix Romuliani

U okviru misije prof. Davida Trozbija po Srbiji u okviru projekta “Kreativni gradovi i opštine Srbije” realizovana je poseta Narodnom muzeju Zaječar i arheološkom kompleksu Felix Romuliana. Domaćin njegove posete bio je Narodni muzej Zaječar i Bora Dimitrijević direktor ovog muzeja. Oni su zajedno obišli ključne resurse pogodne za razvoj kreativne ekonomije  sa ciljem procene lokalnih kreativnih kapaciteta za uključivanje u mrežu “Kreativnih gradova i opština Srbije” i privlačenje investicija u opštinske projekte razvoja kreativne ekonomije.