14.05.2016.

Holistički pristup planiranju lokalne kreativne ekonomije predstavljen u Sremskim Karlovcima

U okviru konferencije “Kulturno istorijsko nasleđe kao potencijal lokalnog socio-ekonomskog razvoja: perspektive i izazovi”  u organizaciji Stalne konferencije i gradova Srbije i opštine Sremski Karlovci predstavljani su principi i koncept holističkog planiranja kulture i kreativnih industrija na lokalnom nivou. Ovaj koncept planiranja razvijen je u okviru Uneskovog projekta “Jačanje institucionalnih kapaciteta za razvoj politika za podršku kulturnim industrijama” i primenjen na teritoriji Pirota. Pomenuti primer prakse i iskustvo rada na njegovom razvoju takođe su bili predmet izlaganja direktorke Fondacije Hristine Mikić. Osim nje na skupu su prezentovali različite pristupe planiranju lokalne kulturne politke i kreairanju projekata u oblasti kreativnog sektora koje imaju reperkusije na lokalni razvoj izložili su Miroslav Tepić (opština Temerin), Nenad Maletin i Snežana Baralić Bošnjak (opština Pančevo), Estela Radonjić Živkov (Republički zavod za zaštitu spomenika kulture), Slavica Vujović (Pokrajinski sekretarijat za zaštitu kulturnih dobara), Bora Dimitrijević (Narodni muzej Zaječar) i Ljiljana Nikolić (Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, Loznica).

5

3

4

2

7