30.05.2016.

Škola kreativne ekonomije 2016. ocenjena najvišim ocenama i pohvalama

Škola kreativne ekonomije 2016: Lokalni razvoj i kreativne industrije ocenjena je najvišim ocenama i pohvalama. Kao najvažniji  apsekti Škole koja je čini jedinstvenim programom za edukaciju lidera u kreativnoj ekonomiji istaknuti su: interaktivna predavanja 98%, pozitivna energija 98%, kvalitet predavanja 98%, odlična organizacija, visok kvalitet logističke podrške polaznicima, ljubaznost organizatora 95%, predavači sa velikim iskustvom u praksi 93%, veliki broj studija slučaja 89%, otvorenost predavača, pomoć u rešavanju konkretnih problema 87%, sveobuhvatnost programa, uvid u različite aspekte kreativne ekonomije 85%.

Školu su ocenjivali njeni polaznici i eksterni evaluatornakon svakog održavnog predavanja i na kraju, po završetku Škole. Ovde možete pogledati celokupan evaluacioni izveštaj. 

Utiske polaznika Škole možete videti ovde.