19.10.2016.

Predstavljeni rezultati pilot projekta PERFORM u oblasti istraživanja zaštite kulturnog nasleđa u Srbiji

U Ministarstvu kulture i informisanja održana je prezentacija preliminarnih rezultata istraživanja sistema zaštite kulturnog nasleđa u Srbiji pod nazivom “Analiza organizacije i kapaciteta mreže zavoda za zaštitu spomenika kulture u Srbiji”.

Istraživanje je sproveo tim Akademije umetnosti u kojem su učestvovali predstavnici Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Grupe za kreativnu ekonomiju. Projekat je osmišljen na osnovu analize i identifikacije problema u procesu kreiranja i sprovođenja javnih politika i propisa, a u cilju unapređenja ovog sistema, od strane Republičkog sekretarijata za javne politike. Projekat sprovodi Republički sekretarijat za javne politike uz finansijsku i tehničku podršku PERFORM projekata Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Univerzitet u Friburgu. Istraživanje je obuhvatilo analizu organizacije i kapaciteta 14 zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i preporuke za kreiranje sektorske politike u oblasti kulturnog nasleđa.