29.12.2016.

U Narodnom muzeju Kikinda predstavljeno istraživanje “Kreativne industrije Kikinda”

U Narodnom muzeju Kikinda prezentovani su rezultati istraživanja “Kreativne industrije Kikinda” koje je sprovela Grupa za kreativnu ekonomiju i Narodni muzej Kikinda. Pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se ispita interpolacija elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa Kikinde kroz kreativne industrije. Istraživanje su zajednički sproveli Narodni muzej Kikinda i Grupa za kreativnu ekonomiju.

Video reportažu sa prezentacije pogledati ovde.