29.03.2017.

Laboratorija kreativnog preduzetništva: otvoren poziv

Laboratorija kreativnog preduzetništva je program unapređenja preduzetničkih kapaciteta u oblasti kreativnih industrija. Kreativne industrije obuhvataju: film, multimediju, vizuelne umetnosti, rukotvorine, zanate, dizajn, IT preduzetništvo, štampu, izdavaštvo (klasično i digitalno), advertajzing, kreativno pisanje, modni dizajn, grafiku, muziku, festivale, grastronomiju, organizaciju događaja, dizajn enterijera, umetničku dekoraciju cveća, proizvodnju hrane koja ima elemente geografskog porekla, kreiranje kreativnih digitalnih sadržaja, kreativni turizam, preduzetništvo zasnovano na resursima kulturne baštine, obrazovanje za kreativne industrije, istraživanje kreativnih industrija, i sl.

O PROGRAMU:

Program se sastoji od teorijskih i aplikativnih modula za razvoj i validaciju poslovnih ideja u kreativnim industrijama. Namenjen je onima koji žele da započnu posao u kreativnim industrijama, kao i onima koji se već bave kreativnim preduzetništvom bilo kao stalnim zanimanjem ili hobijem, a žele da ga unaprede i razviju.

Program je koncipiran da se radi individualno sa polaznicima, kao i grupno. Polaznici imaju mogućnost da kroz kreativnu laboratoriju dobiju konkretne odgovore na praktična pitanja rada u kreativnim industrijama, oporezivanja, tržišta, zaštite intelektualne svojine i dobiju verifikaciju izvodljivosti svoje poslovne ideje. Laboratorija pruža mogućnost da u direktnom kontaktu sa uspešnim preduzetnicima, kao i onima koji su na početku svoje karijere saznaju više o izazovima koji postoje u ovoj sferi, kao i mogućnostima za dalji razvoj.

GDE SE ODRŽAVA:

Program se održava u Nišu u periodu od 10-12. aprila 2017. godine. Laboratorija kreativnog preduzetništva održava se u saradnji sa EU info kutkom Niš u ulici Karađorđeva 5, Niš.

SATNICA I PROGRAM LABORATORIJE:

Satnica i celokupan program Laboratorije kreativnog preduzetništva 2016. može se preuzeti ovde.

OČEKIVANJA I ISHODI:

Nakon završetka Laboratorije kreativnog preduzetništva polaznici mogu očekivati:

  • da će saznati koliko može biti uspešna i realno izvodljiva njihova poslovna ideja u oblasti kreativnih industrija, u kojim delovima može biti unapređena, koji su najveći izazovi sa kojima se mogu susresti u njenoj realizaciji, i kako da donose pametne odluke u ovoj oblasti,
  • da će se upoznati sa svim elementima razvoja poslovne ideje (tržište, kupci, poslovni model, finansiranje, oporezivanje, prodaja, promocija, dizajn, pakovanje),
  • da će se upoznati sa različitim načinima finansiranja realizacije svoje poslovne ideje,
  • da će saznati koji segment tržišta su najpodesniji za konkretne proizvode/usluge, kako da im se obraćaju,
  • da će saznati o pravnim aspektima realizacije svoje poslovone ideje u oblasti kreativnih industrija,
  • da će saznati o porekim aspektima i različitim vrstama oporezivanja u oblasti kreativnih industrija,
  • da će saznati na koji način mogu da prošire poslovanje, unaprede kreativan proizvod/uslugu (ukoliko su već započeli neki preduzetnički poduhvat ili se kreativnim industrijama bave kao hobijem).

 

Realizaciju Laboratorije kreativnog preduzetništva omogućila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u sklopu projekta ekonomskog osnaživanja kreativnih industrija.