Fondacija Jelena Šantić

Fondaciju „Jelena Šantić“ osnovala je Grupa 484 2005. godine, uz finansijsku podršku člana svog Upravnog odbora Vojina Dimitrijevića, sa idejom da promoviše umetničke projekte koji u sebi nose duh onih društvenih vrednosti, tolerancije i očuvanja mira, za koje se zalagala osnivačica Grupe 484, Jelena Šantić (1944-2000) – čuvena balerina i mirovna aktivistkinja. Danas, FJŠ je nezavisna, neprofitna fondacija.

Fondacija Jelena Šantić
Ulica Pukovnika Bacića br. 3
11000 Beograd
+ 381 (0) 11 266 09 72
www.fjs.org.rs