11.10.2017.

Mladi u javnim politikama na lokalnom nivou: kultura i kreativne industrije

U okviru konferencije „Mladi u svim politikama na lokalnom nivou” koju je održala Stalna konferencija gradova i opština 10. oktobra 2017. održan je panel Mladi u kulturi i kreativnim industrijama. Na njemu su učestvovali mladi kako bi dali preporuke za oblikovanje omladinskih politika koje će uključiti kulturu i kreativne industrije.  dr Hristina Mikić iz Grupe za kreativnu ekonomiju predstavila je globalni, nacionalni i lokalni institucionalni okvir u kulturi i kreativnim industrijama i moguće pravce daljeg razvoja omladinskih politika u ovoj oblasti, nakog čega su učesnici izložili svoja zapažanja i dali preporuke za unapređenje nacionalnog i lokalnog kreiranja javnih politika. Osnovni cilj ovog skupa je da se kroz dijalog republičkih i lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i omladinskih radnika, otvori diskusija o zajedničkim ciljevima i zadacima vezanim za razvoj omladinske politike u lokalnoj zajednici, ali i na regionalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou.

Konferencija je održana u okviru projekta LADDER (Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising Awareness) kojim koordinira ALDA (Association of Local Democracy Agencies), a koji finansira Evropska unija.