28.10.2017.

GKE na konferenciji Francuskog instituta za kulturu & SKGO: Valorizacija nasleđa – podsticaj za lokalni ekonomski razvoj

Stalna konferencija gradova i opština i Francuska ambasada u Srbiji organizovale su seminar “Valorizacija nasleđa – podsticaj za lokalni ekonomski razvoj – Perspektive za evropsku saradnju i analiza primera dobre prakse”. Skup je bio namenjen lokalnim zvaničnicima i zaposlenima u gradovima i opštinama koji se u svom radu bave pitanjima vezanim za kulturno nasleđe, urbanizam i lokalni razvoj, kao i predstavnicima regionalnih razvojnih agencija. Učesnicima su se obratili predstavnici lokalnih samouprava i organizacija iz Francuske i Srbije sa značajnim profesionalnim iskustvom u radu na očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa, a ispred Grupe za kreativnu ekonomiju učestvovala je dr Hristina Mikić koja je predstavila na koji način kreativno preduzetništvo i kulturno nasleđe mogu doprineti razvoju lokalnih zajednica.