Zavičajni muzej Paraćin

Zavičajni muzej, kao institucija za zaštitu pokretnog kulturnog blaga osnovan je 1978. godine. Odlukom Skupštine opštine Paraćin „ Ružićeva zgrada“ dodeljuje se na trajno korišćenje Zavičajnim muzeju a 27. novembra 1984. godine proglašena je kulturnim dobrom – spomenikom kulture, gde je muzej i danas smešten.

 

Zavičajni muzej Paraćin
Adresa:  Tome Živanovića 17
Telefon:  035/562-035
http://www.muzejparacin.rs