Copyrights

Grupa za kreativnu ekonomiju polaže apsolutna autorska prava  na sve vlastite sadržaje (dizajn, integrisane slogane u vizuelni identitet projekata, tekstove, fotografije, baze podataka, programerski kod, i dr), kao i na koncept portala. Vizuelni identiteti projekata i sl. uključujući i verbalne slogane integrisane u vizuelni identitet, predstavljaju autorsko delo u smislu relevantnih propisa zaštite autorskih prava. Neovlašćeno korišćenje, kopiranje, prodaja, kao i drugi vid nesavesnog pokušaja pribavljanja imovinskih prava i koristi, kao i neovlašćeno vršenje bilo koje radnje koja je obuhvaćena  autorsko pravnom zaštitom, smatraće se  povrednom autorskih prava i podleže tužbi.

Preuzimanje tekstova i sadržaja sa portala www.gke.kreativnaekonomija.com slobodno je u svrhe informisanja javnosti uključujući i vizuelni identitet Instituta, njenih programa i projekata kada je to sastavni deo informacije koja se saopštava javnosti, kao i u svim drugim slučajevima propisanim članovima 42-43. Zakona o zaštiti autorskih i srodnih prava intelektualne svojine. Tekstovi označeni sa Creative Commons licencom, jasno naznačavaju način upotrebe, distribucije i prenošenje takvih tekstova. 

Preuzimanje tekstova i sadržaja sa portala www.gke.kreativnaekonomija.com slobodno je u svrhe naučnog i akademskog istraživanja, kao i drugih namena preciziranih čl. 44-54v Zakona o zaštiti autorskih i srodnih prava intelektualne svojine, uz navođenje izvora sa kojih su informacije preuzete, a ukoliko je autorski tekst, uz navođenje autora. Ukoliko nije drugačije navedeno, referisanje treba izvršiti po modelu Grupa za kreativnu ekonomiju (godina objavljivanja informacije) Naziv teksta ili informacije, www.gke.kreativnaekonomija.com (>datum objavljivanja). 

Informacije, fotografije, tekstovi i drugi sadržaji preuzeti sa eksternih izvora jasno identifikuju izvore i autore tih informacija, kao i naznaku o saglasnosti za pohranjivanje tih informacija na portalu www.gke.kreativnaekonomija.com. Preuzimanje ovih informacija i tekstova moguće je uz isljučivu dozvolu nosioca autorskih prava navedenih prema izvorniku. Institut za kreativno preduzetništvo ne snosi odgovornost za ispravnost infomracija i povredu autorskih prava prema trećim licima za infomracije preuzete sa eksternih izvora.