IkPIpedia

Expertize

Mikić, H. (red) Biz&ART 2: Kako do korporacijskih izvora finansiranja kulturnog nasleđa, Beograd: Fondacija Grupa za kreativnu ekonomiju

Mikic, H. (ur) Kreativne industrije Pirot: Agenda razvoja kulturnih i kreativnih industrija Grada Pirota, Beograd: Fondacija Grupa za kreativnu ekonomiju, 2015. 

Mikić, H. (urednik) Kreativno preduzetništvo i umetničke inicijative na braunfild prostorima i lokacijama, 2014.

Zečević, I. Mikić, H. and Stojanović, A. (2013) UNESCO Report on cultural diversity- Serbia, UNESCO Paris 

Milovanović, Đ. H. Mikić, Dikić, P. i M. Milošević (2013) Menadžment plan prostorno kulturno-istorijske celine Senjski rudnik, Zavod za zaštitu spomenika kulture, Kragujevac 

Mikic H. (2013) Kulturne industrije i kulturna raznolikost u Srbiji, Beograd: SFBC-Grupa za kreativnu ekonomiju