08.06.2017.

Milan Petrović polaznik naše Laboratorije kreativnog preduzetništva uz pomoć subvencije Grada Pirota pokreće svoju poslovnu ideju

Milan Petrović jedan od polaznika naše Laboratorije kreativnog preduzetništva uz pomoć subvencija Grada Pirota za samozapošljavanje započinje realizaciju svoje poslovne ideje – razvoj internet portala za promovisanje kulturnog nasleđa i proizvođača iz Pirotskog okruga. Milan je  na našoj Laboratoriji kreativnog preduzetništva radio na uobličavaju svog preduzetničkog poduhvata, a danas je vlasnik agencije NEWMAN MEDIA PIROT.