Forum kreativne ekonomije

Forum kreativne ekonomije zamišljen je kao instrument kontinuiranog dijaloga između javnog i privatnog sektora, ali podjednako i između svih zainteresovanih strana koje učestvuju u definisanju i unapređenju okruženja za razvoj kreativnog sektora. Po ugledu na forume u starom Rimu, tako i Forum kreativne ekonomije, čiji je osnivač Institut za kreativno preduzetništvo & inovacije, predstavlja mesto za javne razgovore i važne diskusija o kreativnoj ekonomiji.

Njegova vizija je da u budućnosti postane ključno mesto javnog dijaloga i pronalaženja rešenja o određenim pitanjima u oblasti kreativne ekonomije. Osim ovoga, podjednako je važna i njegova uloga u procesu definisanja međusektorskih javnih politika, kao i unapređenja poslovnog okruženja na polju kreativnih industrija. Jednom rečju zadatak Foruma je da putem dijaloga između privatnog i javnog sektora uvede proaktivni pristup u javnoj politici i u upravljanju kreativnim sektorom.

Na kraju, Forum kreativne ekonomije treba da na jednom mestu umreži akcije različitih relevantnih aktera u ovoj oblasti i time omogući uspostavljanje bolje kordinacije interesa i inter-institucionalne saradnje među zainteresovanim stranama uključenim u razvoj kreativnih industrija na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom planu.