GIKEpedia

GIKEPEDIA je on line biblioteka Grupe za kreativnu ekonomiju koja ima za cilj da pruži podršku i pomoć naučno-istraživačkim aktivnostima u oblasti kreativnog sektora, da podrži širenje akademskih znanja iz domena kreativnih delatnosti, kao i da promoviše etičke principe istraživanja i poslovanja na tom području.

Napomena: sva prava zadržana, sem materijala označenih sa Creative Commons, ostali materijali sadržani u IKPIPEDIA ne mogu se preuzimati i pothranjivati u drugim elektronskim bazama bez saglasnosti autora i/ili izdavača. Svi sadržaji mogu se preuzimati za lično korišćenje u istraživačke, analitičke i slične svrhe, uz navođenje da je materijal preuzet sa IKPIPEDIA, www.kreativnaekonomija.com