Kreativni gradovi Srbije

Kreativni gradovi i opštine Srbije bavi se podizanjem kapaciteta lokalnih samouprava i izgradnjom institucionalnih resursa za podršku razvoju kreativnih industrija i raznolikosti kulturnih izraza. Program obuhvata edukaciju i profesionalizaciju u oblasti razvoja i implementacije politika i mera podrške razvoju kreativnih industrija, kao i mobilizaciji finanijskih sredstava za njihovu realizaciju.

Program profesionalizacije predviđen je za predstavnike lokalnih samouprava, civilnog sektora, kreativne preduzetnike, umetnike, predstavnike ustanova u kulturi i druge zainteresovane strane. On podrazumeva set inovativnih usluga - obuku i jačanje strateškog pristupa za razvoj kreativnih industrija na lokalnom nivou.