• prof.  David Throsby
  • predsednik programskog saveta
  • počasni profesor Macquarie Univerziteta u Sidneju koji je veći deo svoje profesionalne karijere posvetio  utemeljenju  i afirmisanju ekonomike kulture kao naučne discipline. Konsultant UNESCO, Svetske banke, UNCTAD, i drugih međunarodnih organizacija u razvoju projekata i javnih politika u oblasti ekonomike kulture i kreativnih industrija. Njegove dve knjige “Kultura i ekonomija” (2000) i “Ekonomika kulturne politike” (2010) prevedene  su u velikom broju zemalja i predstavljaju osnovno štivo podjednako važno za istraživače, profesionalce i donosioce odluka, kao i sve one koji se na različite načine bave kreativnim sektorom.  Osim aktivnog učešća na međunarodnoj sceni, prof. Davida Throsby je jedan od ključnih stručnjaka koji je učestvovao u razvoju australijskih javnih politika u oblasti kreativnog sektora.

 

 

  • prof. Donovan Rypkema
  • član programskog saveta
  • vanredni profesor Univerziteta u Pensilvaniji, Škole za dizajn. Vodeći je stručnjak za projekte održive rehabilitacije kulturnog nasleđa u Sjedinjenim Američkim Državama, a i širom sveta. Jedan je od ključnih eksperata u ovoj oblasti na globalnom nivou i utemeljivač ekonomike konzervacije (economics of conservation). Bio je i trenutno sarađuje kao član ekspertskih tela i komisija Evropske komisije, Svetske banke, UN Ekonomske komisije za Evropu, Inter Američke razvojne banke, Saveta Evrope, naučnog komiteta ICOMOS za oblast ekonomike konzervacije, i drugiih donatorskih programa. Glavne oblasti ekspertize su mu procena ekonomskih učinaka projekata rehabilitacije nasleđa i proučavanje ekonomskih izazova sa kojima se kulturno nasleđe suočava u kreativnoj ekonomiji.

Naša misija

razvoj, primena i afirmacija savremenih ekonomskih istraživanja u oblasti kreativnog sektora, kao i unapređivanje struke i prakse u oblasti
kreativne ekonomije

Naša vizija

da postanemo vodeća
ekspertska grupa koja kreira tendencije u istraživanju
razvojne uloge kreativnog sektora i profesionalnoj edukaciji aktera kreativnog sektora i podstiče kritički odnos prema fenomenima kreativne ekonomije