Reference

 


Communities Connecting Heritage: Global Threads // promocija gastronomskog kulturnog nasleđa Kikinde i Akrona kroz story telling koncept // projekat podržao: U.S. Department of State’s Cultural Programs Division in the Bureau of Educational and Cultural Affairs, partneri: World Learning i Global Ties Akron (2018)

Working Horizons for Young Roma Women – with the emphasis on returnees  // mapiranje potencijala za razvoj kreativnog preduzetništva Romkinja u Novom Bečeju, Zrenjaninu i Zemunu // finansijer: GIZ Srbija; implementator: Fondacija Jelena Šantić (2017)

Creative Industries SERBIA 2017 – promocija srpskih kreativnih industrija na 12. Medjunarodnom sajmu kulturnih i kreativnih industrija u Pekingu //projekat podržala: Privredna komora Srbije (2017) 

Ruralna kreativna ekonomija: ekonomsko osnaživanje ruralnih kreativnih industrija // program unapređenja održivog ekonomskog razvoja i smanjenja siromaštva stanovništva sa ruralnih područja kroz kreativne industrije i privatno-javno partnerstvo // projekat podržala: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji (2017-2018)

“Analiza organizacije i kapaciteta zavoda za zaštitu spomenika kulture u Srbiji” – u saradnji sa Akademijom umetnosti i Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture // podržao: PERFORM projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Univerzitet u Friburgu (2016).

Biz & Art II faza: Mapiranje korporativnih izvora finansiranja kulture i unapređenje delatnosti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa jačanjem kapaciteta javnih ustanova kulture za stratešku saradnju sa privredom // podržalo: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (2016).

Nematerijalno kulturno nasleđe Kikinde iz perspektive razvoja kreativnog preduzetništva//ispitivanje procesa interpolacije elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa Kikinde kroz kreativno preduzetništvo  i identifikovanje savremenih mehanizama zaštite i očuvanja lokalnog nematerijalnog nasleđa // partner: Narodni muzej Kikinda // podržao: Sekretarijat za kulturu i informisanje AP Vojvodine (2016).

3 Forum kreativne ekonomije 2016 – Održivi lokalni razvoj i kreativna ekonomija: moć novih vidika //podrška: UNESCO, Pariz i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (2016).

Roma Creative Industries: inkluzija Romskih organizacija civilnog društva u izradu javnih poltika razvoja kulture i kulturnih industrija // identifikacija, razvoj mera i stvaranje standarda za inkluziju Romskih udruženja u planiranje javnih politika u oblasti kulture i kreativnih industrija // projekat podržao: Fond za otvoreno društvo Srbija (2016)

Ruralna kreativna ekonomija: ekonomsko osnaživanje ruralnih kreativnih industrija // program unapređenja održivog ekonomskog razvoja i smanjenja siromaštva stanovništva sa ruralnih područja kroz kreativne industrije i privatno-javno partnerstvo // projekat podržala: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji (2016).

Kulturno nasleđe i kreativne industrije: vodič za održivo upravljanje kulturnim dobrima // priručnik namenjen lokalnim samoupravama i zainteresovanim stranama u cilju unapređenja kapaciteta za upravljanje kulturnim dobrima na lokalnom nivou //podržali: Škola za dizajn, Univerzitet u Pensilvaniji, Heritage Strategies International, Ambasada SAD u Srbiji, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i Sekretarijat za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine //2015.

Agenda razvoja kulturnih i kreativnih industrija grada Pirota // istraživanje i strateško planiranje razvoja kreativnog sektora grada Pirota // Uneskov fond za kulturnu raznolikost & Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije//2015.

Međunarodna letnja škola kreativne ekonomije “Kulturno nasleđe i kreativne industrije: otkrivanje novih kreativnih žarišta” // u saradnji sa Školom za dizajn, Univerziteta u Pensilvaniji, Ambasadom SAD u Srbiji i Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture //2015.

Kreativni gradovi Srbije: jačanje lokalnih i regionalnih  institucionalnih kapaciteta u funkciji podrške razvoju kulturnih industrija u Srbiji // projekat podržali: UNESCO Međunarodni fond za raznolikost kulturnih izraza, Pariz i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije //2015.

Kulturno nasleđe u Srbiji: putokaz za izgradnju kreativnog društva i ekonomije – ekspertska analiza reformskih rešenja u domenu javnih politika u oblasti kulturnog nasleđa//2015.

2 Forum kreativne ekonomije – kulturno nasleđe: izazovi u kreativnoj ekonomiji //u partnerstvu sa Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije i  Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji //2014.

Creative Industries SERBIA 2014 – promocija srpskih kreativnih industrija na međunarodnim tržištima//projekat podržali: Privredna komora Srbije, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Narodna biblioteka Srbije //2014.

BIZ&ART:  ka održivim partnerstvima kulture i privrede istraživanje modela partnerstva kulture i biznis sektora, afirmisanje nove generacije filantropa u kreativnom sektoru // u partnerstvu sa Galerijom Matice srpske, Novi Sad i uz podršku Sekretarijata za kulturu i informisanje AP Vojvodine //2014.

Nasleđe za razvoj: nova vizija i percepcija kulturnog nasleđa u JEE  studija o politikama u oblasti kulturnog nasleđa u SEE // Savet Evrope, Strasburg //2014.

Zelena knjiga o kreativnoj ekonomiji u Srbiji: putokaz za reformu mera podrške kreativnim industrijama  // ekspertska analiza reformskih rešenja u domenu javnih politika i upravljanja razvojem u kreativnom sektoru //2013.

Projekat “Kreativna Srbija 2020” izabran u 25  uspešnih i inovativnih primera podrške razvoju kreativne ekonomije u svetu,  UNESCO međuvladin komitet za promociju i zaštitu kulturne raznolikosti CE/13/7.IGC/5 Rev. Paris, 18 November 2013. 

Kreativna Australija u Srbiji – istraživanje programa i instrumenata australijskih javnih politika u oblasti kreativne ekonomije // projekat podržala: Ambasada Australije u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori //2013.

UNESCO Report on cultural diversity: Serbia //Fokalna tačka za implementaciju UNESCO Konvencije o raznolikosti kulturnih izraza, Ministarstvo kulture i informisanja //2013.

Stanje kulturne raznolikosti u Srbiji: četiri godine od ratifikacije UNESCO Konvencije o kulturnoj raznolikosti  tribina povodom UNESCO Dana kulturne raznolikosti // Zavod za proučavanje kulturnog razvitka i Ministarstvo kulture i informisanja //2013.

Kulturne industrije i raznolikost kulturnih izraza // ekpertska studija za potrebe izrade nacionalnog izveštaja o implementaciji UNESCO konvencije o raznolikosti kulturnih izraza // Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije //2013

Kultura i ekonomija” temat  namenjen ispitivanju odnosa između kulture i ekonomije // Biblioteka Grada Pančeva, Pančevo   //2011-2012.

UNESCO UIS seminar o kulturnoj raznolikosti, javnim politikama i kulturnim industrijama  //u saradnji sa UNESCO Institutom za statistiku, Montreal i Australijskom ambasadom u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori//2011-2012.

1 Forum kreativne ekonomije – kultura i kreativne industrije u uslovima krize // projekat podržali: Privredna komora Srbije i  Australijska ambasada u Srbiji i Crnoj Gori //2011-2012.

“Kreativna Srbija: ekonomski učinci kulture i kreativnih industrija”  tribina o ekonomskim aspektima kulture i kreativnih industirja// u saradnji sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka i Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije //2011-2012.

“Ekonomski učinci kulture i kreativnih industrija” pilot istraživanje ekonomskih učinaka kulture i kreativnih industrija, vizuelizacija rezultata // (Kreativna Srbija 2012) 

Towards Art Market in the West Balkan (istraživanje, studija) // implementator: Anonymous said: Beograd // projekat podržala: Evropska kulturna fondacija, Amsterdam //2011-2012

Kulturni most između ravnice i planine Užice i Pančevo (istraživanje, izrada kulturne politike, strateški razvoj) // imlepementator: projektni tim  Grad Užice i Grad Pančevo //2011-2012

“Izveštaj o stanju kreativnih industrija u Bosni i Hercegovini” (istraživanje, analitički izveštaj) // program E 761 Towards Creative Industries platform Bosnia-Herzegovina & Serbia//2011-2012

“Kreativna Srbija: novi pravac razvoja”   (istraživanje, studija) //uz podršku Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, Republike Srbije u saradnji sa Australijskom ambasadom u Srbiji i izdavačkom kućom CLIO //2011-2012

“Kreativna Srbija 2020” program podrške razvoju kreativnih industrija u Srbiji // Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva – Radna grupa za razvoj kreativnih industrija//2011-2012

Izrada istraživanja za potrebe izrade strategije kulturnog razvoja do 2021. god // Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije (2011)